Uporaba: s klikom na 6 pikic levo od meseca lahko podvojiš mesec. S klikom na puščico ga prikažeš v celoti.

Desno od imena meseca imaš možnost preklapljanja med pogledi:

Ideja: če imaš več bančnih računov, lahko dodaš stolpec (vrsta stolpca: Select), kjer opredeliš banko.

Tage oziroma vrsto priliva/odliva lahko poljubno dodajaš in spreminjaš po potrebi.

Mesec

Arhiv